Sommar 2022

"Må solens strålar värma dig om dagen.

Må månens sken omsluta dig om natten.

Må Gud ständigt hålla dig i sin famn,

bevara dig från fruktan,

skydda dig mot skada,

välsigna dig med kärlek

och skänka dig som frid."

13 Jun 2022