Grunddokument

Teologisk grund för Frihetskyrkan

Inledning

1. Friheten i Kristus är kyrkans grund.”Kristus är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom.”(Kol.1:15)

2. Tro, hopp och kärlek är de som består men störst av dem är Kärleken. Därför är vägen framför andra: kärleken. Frihetskyrkans tre ledord är: Älska - Förlåta - Leva. Vi är fria att älska vår medmänniska som oss själva, förlåta vår nästa på ett gränslöst sätt samt leva det liv vi är ämnade att leva.

Kyrkan

3. Kristus är huvudet för kroppen, för kyrkan. Kyrkan är en enda, helig, universell och apostolisk. Kyrkan är helig därför att den är skapad och utvald av Gud. Kyrkan är universell därför att den överskrider alla gränser och förkunnar evangelium för alla människor och hela skapelsen.

4. Den kristna tron har sin grund i Kristus. Han är vägen, sanningen och livet.

Församlingen

5. Församlingen är Kristi kropp. Den är en gemenskap av människor som är älskade av Gud. I gemenskapen föds tron på Kristus. Tron skall vara verksam genom kärlek. Gemenskapen hjälper och stöder så att Kristi kropp växer och byggs upp i kärlek. Gemenskapen kännetecknas också av människors vilja att leva i förlåtelse, upprättelse och försoning genom Jesus Kristus.

Medlemskap i församlingen

6. Kyrkan välkomnar som medlem var och en som vill vara med. Dopet är vägen in i kyrkan men när dopet skall äga rum bestämmer den enskilde medlemmen.  

Trons kraftkällor

7. Gud verkar genom sin nåd på många olika sätt för att människor ska växa i tro och utrustas för tjänst. En särskild ställning har de heliga handlingar, dop och nattvard  (sakrament), som Jesus Kristus själv har instiftat.

Guds ord

8. Bibeln tolkas och utläggs utifrån sitt centrum, Jesus Kristus och hans frälsningsverk. Anden gör Guds ord levande och verksamt idag. Ordet ger tro, hopp och kärlek. Var och en som möter Guds ord har att, tillsammans med andra i församlingen under Andens ledning, tolka och låta sig vägledas av det.

Bön

9. Bönen är uttryck för människans gemenskap och samtal med Gud. Bönens bästa plats är i det egna rummet. Herrens bön hör till ett gemensamt kristet arv, som förenar kyrkan i alla tider och på alla platser.

 

 

Dop

10. Dopet i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn sker med vatten. Det är en Guds gåva som möts av människans svar i tro. Dopet sker i glädje över det nya livet i Kristus och innebär en förening med honom och hans församling. Tro, dop och medlemskap i församlingen hör samman. Att leva i sitt dop är en process som handlar om att växa i tro och i efterföljelse. Dopet är ett enda. Tillfällen till dopbekräftelse och dopförnyelse tydliggör dopets betydelse som en del i trons liv.

Nattvard

11. Jesus Kristus inbjuder oss till och möter oss i nattvarden. Till nattvarden inbjuds var och en, som söker gemenskap med honom. I nattvarden delas bröd och vin, en helig måltid i vilken jordiska gåvor tillsammans med Kristi instiftelseord förmedlar och levandegör hans närvaro. Med bön om Andens närvaro firas nattvarden till minne av Jesus Kristus och hans försoningsdöd till syndernas förlåtelse. Den heliga måltiden kännetecknas därför av tacksägelse, lovprisning och ett levande hopp. Nattvarden förkunnar en gemenskap över alla gränser. I Herrens måltid ligger också en uppfordran till försoning, rättvis fördelning och omsorg om andra. Nattvarden är ett trons mysterium, som ger en försmak av det Guds rike som skall komma.  

Uppdraget

12. Frihetskyrkan följer Jesus Kristus. Med utgångspunkt i Jesu uppdrag och i den heliga Andens kraft vill den göra människor till Jesu Kristi lärjungar, förmedla Guds befrielse och därmed förvandla världen. Kyrkan vill bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse.

Det allmänna prästadömet innebär att alla kristna har tillträde till Gud genom Jesus Kristus. Den heliga Anden ger församlingen en mångfald av gåvor för att evangeliets hela rikedom skall komma till uttryck. Andens gåvor är: glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.

Friheten i Kristus är kyrkans grund.