Medlem

Som medlem får du:

-Dop och begravning enligt kyrkans ordning.

-Vigsel efter borgligt ingått äktenskap. (ansökan om vigselrätt ligger hos kammarkollegiet)

-Förnyelse av äktenskapslöften.

-Tillgång till medlemssidan via lösenord.

-Nyhetsbrev.

-Alltid en präst att tala med.

- Du blir en del av en större gemenskap.

 

(Plusgiro: 619935-0  eller  bankgiro: 809-3411)

 Vi har fått en ny medlem nu i början på 2016. Så det går att hitta vår hemsida och den vägen hitta fram, trots att vi inte har någon egentlig reklam! Det är så roligt att någon vågar ta steget. Om Du läser detta: gör samma sak! Vad har du att förlora.