Pingstens välsignelse

"Må Guds goda Ande
andas genom dig liv och ljus.

Må du andas frid,

må du andas glädje,
må du andas vishet,
må du andas kärlek."

Glad Pingst!!❤

22 May 2021