Pingst 2021

Pingstdagen är redan här. Du behöver inte vänta på den. Inte dagen att ta emot själviskhetens ande, kärlekslöshetens ande eller fördömandets ande men att ta emot kärlekens Ande!
Det leder till att du:
1. Älskar din nästa.
2. Förlåter utan gräns.
3. Lever det liv Jesus vill.

 

GLAD PINGST!

17 May 2021