årsmöte 2013

Det blev ett trevligt årsmöte som avslutades med middag! Bl.a. ska det göras en film on Frihetskyrkan att läggas in på hemsidan. Ordförande slutade med en önskan om en Glad Vår! 

27 Apr 2013