Det goda

Det goda i livet kan göra oss både glada och blinda.  Om livet bara vore en dans på rosor skulle vi inte kunna se verklgheten som den är. Vi skulle bli blinda för andras behov och hjälp. Men det goda gör att vi kan ta till vara på livet. Vi kan fånga dagen! 

Enligt skapelseberättelserna i Bibeln är det goda, vackra, eviga och kärleksfulla det "naturliga". Men vi alla vet att det onda finns. Därför skulle allt vara ett misslyckande om inte skapelsen skulle kunna återställas och upprättas. Genom Kristus får människan den chans som behövs. Nu tar inte människans liv slut vid döden utan livet är evigt.

Det finns ingen motsättning mellan den naturvetenskapliga synen på skapelsen och Bibelns syn. De svarar helt enkelt på olika frågor. Genom naturvetenskapen får vi en bättre förståelse av HUR världen har skapats men genom Bibeln får vi en förståelse av VARFÖR allt finns till.